Bạn cũng có thể ủng hộ tổ chức của chúng tôi bằng cách quyên góp cho TRUNG TÂM GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG TỪ TÂM. Sự
đóng góp của bạn sẽ mang lại nhiều cơ hội thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hiện các đề tài, dự án
trong lĩnh vực: giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Donation

$