Liên kết kế hoạch cho một sự kiện


Luôn ước mơ sẽ hình thành ý chí, có ý chí sẽ có con đường. Chúng ta còn rất nhiều em học sinh nghèo khó đang âm thầm vật lộn với cuộc sống mưu sinh để nuôi dưỡng được ước mơ đến trường của mình. Với sứ mệnh của mình dành cho cộng đồng, TEC đã cùng nhau thực hiện Dự án “DO NOT TURN AWAY” nhằm tiếp sức và tạo động lực đúng lúc, đúng thời điểm để các em có điểm tựa ban đầu làm hành trang tương lai của mình thực hiện ước mơ cao đẹp ấy…


Hỗ trợ của bạn là một khoản đầu tư trong tương lai, giúp những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở lại trường và hoàn thành việc học của chúng. Khi bạn làm một món quà cho các chương trình của chúng tôi, bạn cung cấp các nguồn lực và cơ hội mà trẻ em và thanh thiếu niên cần, từ trung học, và hơn thế nữa.

CHÚNG TÔI TRÂN TRỌNG VÀ ĐÁNH GIÁ CAO SỰ QUAN TÂM CỦA QUÍ VỊ TRONG VIỆC LIÊN KẾT 01 KẾ HOẠCH ĐỂ HỖ TRỢ SỨ MỆNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH.